Ngày 28/03, trường tổ chức Hội thi thiếu nhi vui khỏe