GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Tân Phú - Xã Tân Hương - Huyện Châu Thành - Tiền Giang

Email:  c1tanhuongachauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02733831828